Matteintroduksjon

Student Marius Andersen snakker om hvordan man kan rustes bedre for å lære matematikk.