Muntlig kommunikasjon - KGN

Muntlig kommunikasjon er et av fem mestringsområder i Udirs Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk. I denne miniforelesningen forteller Irmelin Kjelaas fra NTNU blant annet om:  

  • hvorfor det er viktig å kartlegge muntlig kommunikasjon 

  • de fire delferdighetene muntlige sjangre, samtaleferdigheter, refleksjon rundt kommunikative konvensjoner og språklig variasjon  

  • hvordan progresjonen er fra nivå 1-3