Organisasjonslæring - Nye tider, kap. 12

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Video om organisasjonslæring, beregnet for styrerutdanningen.