Råd for tilbakemelding til medstudenter

Hva bør du tenke på når du skal gi tilbakemelding til dine medstudenter?