RLE fagvalgsvideo

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Videoen gir et innblikk i RLE-faget ved lærerudanningen.