SAMSVAR: Pasienten i morgendagens helsevesen

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Helsebudsjettet i Norge stiger for hvert år og har lenge vært den største posten i statsbudsjettet. Likevel er det aldri nok penger til å løse helseutfordringene. Å skape et mer bærekraftig helsevesen, forsøkes ved hjelp av teknologi. Det er en stor teknologioptimisme i vår tid og det er en stor teknologifrykt. Vi skal reddes av teknologi og vi rammes av den. I dette SAMSVAR - seminaret spør vi: - Hva gjør teknologi med morgendagens pasient og hva gjør pasienten med teknologien?

1 - Ordstyrer Ingvild Straume fra SK, introduserer seminaret.

Innledninger

2 - Bjørn Hofmann, professor ved NTNU Gjøvik og Senter for medisinsk etikk ved, UiO: «Hvordan jeg har det? Et øyeblikk, jeg skal bare sjekke appen» 

3 - Laurence Habib, instituttleder ved institutt for informasjonsteknologi, TKD: "Pasienten er blitt digital. Hva med helsepersonalet?" 

4 - Marit Haldar, professor i sosiologi ved OsloMet og leder av forskningsgruppen WATT (Welfare Access Through Technology): "Den lønnsomme pasienten: Prioriteringskriterier i helsevesenet de siste tretti år"

Kommentarer:
5 - Sigrid-Elisabeth Trandum, Kreftforeningen
6 - Kristin Brænden, No Isolation
7 - Reidun Norvoll, Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet
8 - Paneldebatt