Seksualitetsundervisning

Seniorrådgiver Marianne Støle-Nilsen fra organisasjonen Sex og Politikk snakker om seksualitetsundervisning.