Sosiale entreprenørers samarbeid med offentlig sektor

I denne videoen deler Sherry Hakimnejad sin reise som sosial entreprenør. Hun startet selskapet kompass hvor ungdom som var utenfor arbeid og utdanning skulle få opplæring i å drive en catering bedrift. De laget mat av overskuddsmat. Kjøkkendriften ble en mestringsarena for ungdommen, men det ble vanskelig å konkurrere og vinne anbud i offentlige organisasjoner. De støtte på utfordringer med formelle krav som det var vanskelig å leve opp til som liten aktør. 

Hun stiller spørsmålet: hvorfor tør ikke offentlige organisasjoner kjøpe fra sosiale entreprenører?