SPS - Senter for profesjonsstudier

SAMSVAR - Innvandreres møte med helsevesenet

725 views 8. januar 2021

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. De siste tiårene har Norge opplevd økt innvandring. I dette SAMSVAR - seminaret spør vi: - Hva betyr dette for etterspørselen av offentlige helsetjenester, og hvor godt forberedt er tjenestene på å møte de nye brukernes behov? Skyldes «underforbruket» av offentlige helse- og omsorgstjenester i mange...

Studenters opplevelse av sammenheng mellom teori og praksis

558 views 28. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

SCALE-UP, Collaborative group learning environment - Gerald Feldman

557 views 16. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Ketil Arnesen om teknologi i undervisningen på HiST

613 views 15. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Self reflective learning across the institution

549 views 14. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Excellence as reflective learning

1.137 views 14. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

The Three apprenticeships

491 views 14. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Etienne Wenger - Community of practice

767 views 14. april 2015

This video is more than two years old. Etienne Wenger about community of practice

Etienne Wenger - Identity in social learning theory

544 views 14. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Etienne Wenger - Social learning

868 views 14. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Supporting students to learn from school placements

559 views 14. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Relational expertise

1.761 views 14. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.