SPS - Senter for profesjonsstudier

Verktøy for å navigere i et skjønnsmessig juridisk landskap: erfaringer fra...

572 views 2. desember 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Forberedelse på skjønnsutøvelse ved politiutdanningen

499 views 2. desember 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Innføring i skjønn og faglige vurderinger

599 views 2. desember 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

FPK-frokost: vurdering

376 views 3. juni 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Arbeidsplassen som utdanningsarena

359 views 3. juni 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

FPK-frokost: bacheloroppgaven

393 views 16. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

SCALE-UP, Collaborative group learning environment - Gerald Feldman

489 views 16. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

FPK-frokost: Hvordan ser fremtidens læringsarenaer ut?

552 views 15. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Ketil Arnesen om teknologi i undervisningen på HiST

478 views 15. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Etienne Wenger - Community of practice

617 views 14. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Etienne Wenger about community of practice

Etienne Wenger - Identity in social learning theory

405 views 14. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Etienne Wenger - Social learning

543 views 14. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.