Tagget med 2007

Ta en potet

347 views 2. mai 2016

Sprinteren

298 views 2. mai 2016

Den digitale historien

462 views 2. mai 2016

Å hoppe utfor et fjell

269 views 2. mai 2016

Den innbilt syke

375 views 2. mai 2016

Ledelse betinger musikalitet

241 views 2. mars 2016