Tagget med 2018

2/4 - Kritisk Tenkning: Kirsti Marie Jegstad og Erik Ryen

570 views 8. januar 2021

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Del 2 i WORKSHOP KRITISK TENKNING I FORNYELSEN AV KUNNSKAPSLØFTET. Kirsti Marie Jegstad (OsloMet) tar utgangspunkt i bærekraftsproblemstillinger, viser tre undervisningstradisjoner og belyser kompetansebehov for det 21. århundre. Erik Ryen drøfter ulike forståelser av kritisk tenkning i pedagogikken og i...

Tverrfaglig samarbeid

2.698 views 6. april 2020

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Førstelektor ved OsloMet, Inger Ulleberg, intervjuer spesialsykepleier Kamilla Karine Heggen om det tverrfaglige samarbeidet hun opplever i sin jobb på Ahus.

Dokumenter om studenter i Public 360

726 views 7. februar 2019

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) forklarer rutiner for lagring av dokumenter om studenter ved OsloMet i Public 360.

Dokumenter om ansatte i Public 360

1.119 views 7. februar 2019

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) forklarer rutiner for lagring av dokumenter om ansatte ved OsloMet i Public 360.

Er det dyrt å reise på utveksling?

228 views 23. januar 2019

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Hva med språk når jeg reiser på utveksling?

171 views 23. januar 2019

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Hva med jobben din når du reiser på utveksling?

160 views 23. januar 2019

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Hva er utveksling?

146 views 23. januar 2019

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Fordeler med utveksling

226 views 23. januar 2019

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Hvordan er det å reise alene på utveksling?

204 views 23. januar 2019

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Hva med bolig når jeg drar på utveksling?

163 views 23. januar 2019

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Principle 1, with english audio description

262 views 23. januar 2019

This video is more than two years old. Video med engelsk tale som forklarer hva som skjer i denne videoen: http://film.oslomet.no/universal-design-principle-1