Tagget med 2020

Når skal man utføre håndhygiene

17.171 views 3. juli 2020

I denne filmen forklares det når man bør utføre håndhygiene.

Hånddesinfeksjon

17.188 views 3. juli 2020

I denne filmen vises korrekt utført hånddesinfeksjon, med forklarende tekst.

Håndvask

17.283 views 3. juli 2020

I denne filmen vises korrekt utført håndvask, med forklarende tekst.

Hvordan smitte sprer seg

18.354 views 3. juli 2020

Universitetslektor Ida Hellum Sandbekken viser gjennom animasjoner og forteller hvordan smitte kan spre seg via dråpe- og kontaktsmitte.

Søketeknikk: Frasesøk

521 views 2. juli 2020

Frasesøk kort fortalt.

Bekreftelsestendens

443 views 2. juli 2020

Forklarer kort hvordan bekreftelsestendensen (confirmation bias) påvirker deg.

Avslutning - Maskin

184 views 2. juni 2020

Dette er den alternative avslutningsfilmen for maskin i 2020.

Avslutning - Bioteknologi og kjemi

146 views 2. juni 2020

Dette er den alternative avslutningsfilmen for bioteknologi og kjemi i 2020.

Traditional educational textbook vs. eBook's

158 views 26. mai 2020

Video abstract by Trine Ungermann Fredskild for article in seminar.net. The idea of the paper was to find out the students’ preferences regarding the use of the traditional educational textbook vs. the eBook.

Inclusive education and digital devices

159 views 26. mai 2020

Video abstract by Proscovia Suubi Nantongo, a phd student at the university of Oslo, for the journal seminar.net

360-video in online lecturing

154 views 26. mai 2020

Video abstract by Mikko Hyttinen about the challanges and opportunities of using 360-degree video technology in online lecturing.

STEG literature searching for the bachelor's thesis for nurses

161 views 26. mai 2020

Video abstract by Karen Marie Øvern about STEG - literature searching for the bachelor's thesis for nurses.