Tagget med anne kari tolo heggestad

Verdighet

2.930 views 1. oktober 2018

This video is more than two years old. Forsker og post doc Anne Kari Tolo Heggestad tar for seg verdighetsbegrepet innenfor sykepleie og etikk.