Verdighet

This video is more than two years old.

Forsker og post doc Anne Kari Tolo Heggestad tar for seg verdighetsbegrepet innenfor sykepleie og etikk.