Tagget med antistoff

Antistoffscreening

152 views 29. juni 2020

Viser antistoffscreening og om fibrin som feilkilde på gelkort.

Antistoffindentifisering - flere antistoffer

102 views 29. juni 2020

Viser hvordan vi går frem for å identifisere flere antistoffer ved hjelp av et antigram

Antistoffidentifikasjon - introduksjon av skjema

133 views 29. juni 2020

Viser introduksjon til hva et antigram er og forklaring av hvordan vi bruker et antigram.