Antistoffindentifisering - flere antistoffer

Viser hvordan vi går frem for å identifisere flere antistoffer ved hjelp av et antigram