Tagget med bachelorutdanning

Bachelorstudiet i psykologi med vekt på atferdsanalyse. Se presentasjonen fra åpen dag 2021.

119 views 19. mars 2021

Studieleder Anne Bakke gir en grundig innføring om studiets innhold, praksis og jobbmuligheter.

Bachelorstudiet i vernepleie. Se presentasjonen fra åpen dag 2021.

94 views 19. mars 2021

Studieleder Karen Engeland gir en grundig innføring om studiets innhold, praksis og jobbmuligheter.