Tagget med databaser

Finn fagressurser for DITT fag

131 views 23. mars 2021

Effektiv og opplysande veiledning i korleis du som student eller tilsett kan finne oppdaterte og kvalitetssikra fagressursar som er aktuelle for akkurat ditt fag.

UB informerer

176 views 11. august 2020

UB viser sine utlånssteder

Kilder til nyttig kunnskap

72 views 4. august 2020

Det er mange steder man kan gå for å finne forskning og andre typer skriftlig kunnskap. Ingrid Soltvedt presenterer her noen av de kunnskapskildene hun oftest bruker.

Kunnskapspyramiden og eksempler på kilder

331 views 24. mars 2020

Denne filmen er laget for deg som holder på med bacheloroppgaven i sykepleie. En bibliotekar fra Helsefagbiblioteket viser deg de ulike nivåene av helsefaglig forskning som illustrert i Kunnskapspyramiden, og hvordan du velger hvilke kilder/databaser du bør søke i.

Tilgang hjemmefra til læringssenter og biblioteks ressurser

661 views 26. mars 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.