Tagget med databaser

Kunnskapspyramiden og eksempler på kilder

65 views 24. mars 2020

Denne filmen er laget for deg som holder på med bacheloroppgaven i sykepleie. En bibliotekar fra Helsefagbiblioteket viser deg de ulike nivåene av helsefaglig forskning som illustrert i Kunnskapspyramiden, og hvordan du velger hvilke kilder/databaser du bør søke i.

Søketeknikk: Finn informasjonen du er ute etter

2.613 views 9. mai 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Multimodal læringsressurs i kunst og håndverk: Fagdidaktikk for aktiv læring

566 views 31. januar 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Peter Haakonsen presenterer prosjektet "khdele", som dreier seg om å utvikle en åpen database hvor man kan søke etter lærestoff i kunst og håndverk.

Tilgang hjemmefra til læringssenter og biblioteks ressurser

575 views 26. mars 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.