Tilgang hjemmefra til læringssenter og biblioteks ressurser

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON.