Tagget med databasesøk

Å søke i CINAHL, 1 av 2

2.754 views 1. juli 2016

Video 1 av 2. Informasjon om hvordan man søker i CINAHL. Film 1 av 2.

Å søke i CINAHL, 2 av 2

2.495 views 1. juli 2016

Video 2 av 2. Informasjon om hvordan man søker i CINAHL.

Helsebiblioteket 2 - Tilgang til databaser

1.379 views 14. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Hvordan få tilgang til forskjellige databaser

Helsebiblioteket 1 - Databasesøk

2.843 views 13. august 2015

Start med denne - en innføring i databasesøk

Helsebibliotek - Engelske søkeord

2.388 views 13. august 2015

Hvordan finne engelske søkeord

Helsebiblioteket - Cochrane

1.394 views 13. august 2015

Hvordan finne systematiske oversikter

Helsebiblioteket - Pubmed

2.406 views 13. august 2015

Hvordan søke i Pubmed

Helsebiblioteket - Medline

2.417 views 13. august 2015

Hvordan søke strukturert med emneord i Medline

Helsebiblioteket - Svemed+

1.746 views 13. august 2015

Hvordan finne litteratur med svemed+