Tagget med databasesøk

Helsebiblioteket - Vurdering av artikler

1.318 views 14. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Helsebiblioteket 3 - Sette søkeord i tabell - PICO

2.339 views 14. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Helsebiblioteket 2 - Tilgang til databaser

1.248 views 14. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Hvordan få tilgang til forskjellige databaser

Helsebiblioteket 1 - Databasesøk

2.576 views 13. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Start med denne - en innføring i databasesøk

Helsebibliotek - Engelske søkeord

2.113 views 13. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Hvordan finne engelske søkeord

Helsebiblioteket - Cochrane

1.265 views 13. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Hvordan finne systematiske oversikter

Helsebiblioteket - Pubmed

2.014 views 13. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Hvordan søke i Pubmed

Helsebiblioteket - Medline

2.110 views 13. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Hvordan søke strukturert med emneord i Medline

Helsebiblioteket - Svemed+

1.574 views 13. august 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Hvordan finne litteratur med svemed+