Tagget med datamaskinarkitektur

LO151 1a Boolsk algebra

573 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 Assembler

466 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 3 Spesielle tallsystemer

574 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 4 Karnaugh-diagrammer

513 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 6a Sekvensiell logikk, vipper

599 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 1b Boolske funksjoner

526 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 2 Tallsystemer

498 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 6b Sekvensiell logikk, design

591 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 7 Datapath

496 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.