Tagget med datamaskinarkitektur og nettverk

LO151 1a Boolsk algebra

513 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 Assembler

420 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 3 Spesielle tallsystemer

521 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 4 Karnaugh-diagrammer

462 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 6a Sekvensiell logikk, vipper

539 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 1b Boolske funksjoner

484 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 2 Tallsystemer

458 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 6b Sekvensiell logikk, design

536 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 7 Datapath

443 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.