Tagget med datamaskinarkitektur og nettverk

LO151 1a Boolsk algebra

552 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 Assembler

456 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 3 Spesielle tallsystemer

558 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 4 Karnaugh-diagrammer

509 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 6a Sekvensiell logikk, vipper

583 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 1b Boolske funksjoner

521 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 2 Tallsystemer

486 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 6b Sekvensiell logikk, design

580 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 7 Datapath

479 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.