Tagget med datamaskinarkitektur og nettverk

LO151 1a Boolsk algebra

533 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 Assembler

438 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 3 Spesielle tallsystemer

542 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 4 Karnaugh-diagrammer

493 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 6a Sekvensiell logikk, vipper

565 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 1b Boolske funksjoner

506 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 2 Tallsystemer

476 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 6b Sekvensiell logikk, design

561 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

LO151 7 Datapath

463 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.