Tagget med deriverbare funksjoner

Mer om deriverbare funksjoner

443 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel..

Polynom tilnærming av deriverbare funksjoner

538 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.