Tagget med deriverbare funksjoner

Mer om deriverbare funksjoner

429 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel..

Polynom tilnærming av deriverbare funksjoner

502 views 9. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.