Tagget med deriverbare funksjoner

Mer om deriverbare funksjoner

358 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Polynom tilnærming av deriverbare funksjoner

423 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.