Polynom tilnærming av deriverbare funksjoner

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.