Tagget med digital signatur

Godkjenning og signering av brev i Public 360

536 views 7. februar 2019

Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) forklarer hvordan en godkjenner og signerer brev digitalt i Public 360.