Godkjenning og signering av brev i Public 360

Hvordan godkjenner og signerer jeg brev digitalt i 360