Tagget med eldre

older people, media literacy, media education, teacher education

61 views 1. juli 2022

Presentation of the article by Marjo Joshi and Mauri Kantola, published in Seminar.net Vol. 18 No 1 (202). Read online at https://doi.org/10.7577/seminar.4698

Teacher Students’ Designing Media Education for Older People: Creative and Need-Based Pedagogies...

98 views 1. juli 2022

Presentation of the article by Susanna Rivinen, Päivi Rasi, Hanna Vuojärvi and Sirpa Purtilo-Nieminen, published in Seminar.net Vol. 18 No 1 (2022). Read online at https://doi.org/10.7577/seminar.4075

Fra vugge til grav – konturene av en aldersnøytral velferdsstat

217 views 25. mai 2022

I denne videoen tar forsker Axel West Pedersen opp spørsmål knyttet til rettferdighet og fordeling av tjenester og penger mellom to utsatte grupper i befolkningen – de eldre og barnefamiliene.

SAMSVAR-spesial: Oslo - en god by å bli eldre i?

801 views 8. januar 2021

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Første del av en debattserie om utviklingen av en aldersvennlig by. Den er arrangert av HiOA i samarbeid med Oslo kommune, og handler om byliv, nærmiljø, fysisk aktivitet og uteområder. I dette SAMSVAR - seminaret spør vi: Hvordan skaper vi gode byrom som seniorer føler seg hjemme i? Hva innebærer...

Legemiddelgjennomgang

734 views 3. juni 2016

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender" har utviklet mange tiltakspakker for å bedre pasientsikkerheten i norsk helsevesen, deriblant tiltakspakke for systematiske, tverrfaglige legemiddelgjennomganger - LMG. Denne filmen er en dramatisering av en systematisk, tverrfaglig...