Legemiddelgjennomgang

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender" har utviklet mange tiltakspakker for å bedre pasientsikkerheten i norsk helsevesen, deriblant tiltakspakke for systematiske, tverrfaglige legemiddelgjennomganger - LMG.
Denne filmen er en dramatisering av en systematisk, tverrfaglig legemiddelgjennomgang.
Filmen har norske pasientinstitusjoner som målgruppe.