Tagget med habilitet

Habilitet ved ansettelser

84 views 8. april 2020

Videoen tar opp spørsmål om habilitet ved ansettelser, og beskriver OsloMet sine retningslinjer rundt temaet.