Tagget med habilitet

Habilitet ved ansettelser

344 views 8. april 2020

Publisert 2020 Videoen tar opp spørsmål om habilitet ved ansettelser, og beskriver OsloMet sine retningslinjer rundt temaet.