Tagget med habilitet

Habilitet ved ansettelser

151 views 8. april 2020

Videoen tar opp spørsmål om habilitet ved ansettelser, og beskriver OsloMet sine retningslinjer rundt temaet.