Habilitet ved ansettelser

Videoen tar opp spørsmål om habilitet ved ansettelser, og beskriver OsloMet sine retningslinjer rundt temaet.