Habilitet ved ansettelser

Publisert 2020

Videoen tar opp spørsmål om habilitet ved ansettelser, og beskriver OsloMet sine retningslinjer rundt temaet.