Tagget med informasjonsvideo

Tospråktesten

12.211 views 23. oktober 2017

En informasjonsfilm om Tospråktesten ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Tospråktesten er en enkel, muntlig prøve i norsk og aktuelle tolkespråk. Tospråktesten er første ledd i å kvalifisere seg til oppføring i Nasjonalt tolkeregister for den som ønsker å arbeide som tolk i Norge. Filmen viser hvordan prøven foregår og hvilke krav som stilles...

Creative commons

1.968 views 10. august 2017

Publisert 2017 Denne korte opplysningsfilmen viser at i dag er det enklere enn noensinne å kopiere lovlig bilder og video til bruk i eget undervisningsmateriale. På nettet er det tilgjengeliggjort lisensfrie billedbanker som for eksempel innholdsrike Creative Commons. Filmen er laget av Ida Stang, filmkunststudent ved HiOA etter en idé av...

Navngjengivelse

1.098 views 10. august 2017

Publisert 2017 Manglende kreditering er en problemstilling opphavere kjenner godt til og dessverre syndes det daglig blant akademikere og lærere. Denne korte opplysningsfilmen viser hva åndsverkloven innebærer med at opphavsperson «har krav på å bli navngitt slik som god skikk tilsier». Filmen er laget av Ida Stang, filmkunststudent ved HiOA...

Copyright

1.030 views 10. august 2017

Publisert 2017 Er bilder og filmer på nettet uten copyright-merket bare å forsyne seg av? I denne korte opplysningsfilmen får du innsikt i hva copyright egentlig innebærer. Filmen er laget av Ida Stang, filmkunststudent ved HiOA etter en idé av førsteamanuensis Ingeborg Stana. Ingeborg Stana underviser bl. annet i opphavsrett og immaterielle...

Håndtegninger - digital eksamen

8.463 views 8. mai 2017

Under en digital eksamen kan det være behov for å tegne for hånd. Hvis denne funksjonen skal brukes på din eksamen skal du få beskjed om dette på forhånd. Se filmen for veiledning til hvordan man fyller ut og bruker skissearkene.

Home assignment

1.166 views 4. april 2017

Do you have questions about home assignments in Inspera? This video shows you what to do! For more information: Home examinations

Hjemmeeksamen

8.944 views 4. april 2017

Har du spørsmål til hvordan hjemmeeksamen leveres i Inspera? Denne videoen viser deg hvordan! For mer informasjon: https://student.oslomet.no/hjemmeeksamen

Gruppeeksamen

8.440 views 4. april 2017

Publisert 2017 Lurer du på hvordan du skal levere gruppeeksamen i Inspera? Denne videoen viser deg hvordan!

PISA-kurset

5.224 views 29. mars 2017

PISA-kurset er et kurs for ansatte ved HiOA om hvordan man lager digitale kurs. Det tilbys av HiOA Akademiet og går hvert semester.

Asbjørn Seim om digitalt universitet

985 views 29. mars 2017

Publisert 2017 Direktør for digitalisering og infrastruktur snakker om digitalt universitet og planene for HiOA.

Videoproduksjon ved HiOA

628 views 27. mars 2017

Publisert 2017 Leder av Medieseksjonen, Morten Reksten, gir et kort eksempel til ledergruppa om studioproduksjon av video.

Selvopptaksstudio

1.245 views 27. mars 2017

Publisert 2017 Informasjonsfilm om selvopptaksstudioet i Pilestredet 48