Tagget med ingeniører

Studentene lager kirurgisk utstyr

575 views 21. januar 2019

Maskiningeniørstudentene lager kirurgisk utstyr.