Studentene lager kirurgisk utstyr

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.
Maskiningeniørstudentene lager kirurgisk utstyr.