Tagget med jørgen almankaas

Studentene lager kirurgisk utstyr

399 views 21. januar 2019

Maskiningeniørstudentene lager kirurgisk utstyr.