Tagget med jørgen almankaas

Studentene lager kirurgisk utstyr

554 views 21. januar 2019

Maskiningeniørstudentene lager kirurgisk utstyr.