Tagget med jan merok paulsen

Hvordan skrive analytiske tekster?

366 views 7. september 2018

Jan Merok Paulsen introduserer skriveseminaret på Rektorutdanningen.

Introduksjon til casestudier

383 views 7. mars 2018

Introduksjonsforelesning av Jan Merok Paulsen til temaet "casestudier" som inngår i rektorutdanningen.

Introduksjon til teamarbeid og teamutvikling

526 views 7. mars 2018

Introduksjonsforelesning av Jan Merok Paulsen til temaet "teamarbeid og teamutvikling" som inngår i rektorutdanningen.

Oppsummering av emne 1, rektorutdanningen

412 views 5. april 2017

Jan Merok Paulsen går i gjennom organisasjonsdelen deltakerene får til eksamen.

Teamarbeid og teamutvikling

545 views 5. januar 2017

Introduksjon til temaene teamarbeid og teamutvikling. Filmen retter seg mot rektorutdanningen.

Rektors ledergruppe i skolen

743 views 5. januar 2017

Introduksjonsforelesning med fokus på rektors ledergruppe i skolen. Filmen retter seg mot rektorutdanningen.

Skolen som organisasjon

839 views 31. august 2016

Introduksjon til styring og organisasjonsbygging. Filmen retter seg mot rektorutdanningen.

Hva er en organisasjon?

961 views 31. august 2016

Introduksjon til organisasjonsteori. Filmen retter seg mot Rektorutdanningen.

Utviklingsprosjektet

358 views 31. august 2016

Introduksjon til arbeidskrav 2 i Rektorutdanningen.

"Styring og organisasjonsbygging" -en oppsummering

552 views 1. april 2016

Jan Merok Paulsen oppsummerer kurset i styring og organisasjonsbygging.

Organisasjonslæring

554 views 12. februar 2016

Jan Merok Paulsen gir en innføring i organisasjonslæring.

Teamarbeid og teamutvikling

614 views 12. februar 2016

Jan Merok Paulsen introduserer temaene teamarbeid og teamutvikling.