Hvordan skrive analytiske tekster?

Jan Merok Paulsen introduserer skriveseminaret på Rektorutdanningen.