Tagget med johannes slaattelid

Legemiddelgjennomgang

661 views 3. juni 2016

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender" har utviklet mange tiltakspakker for å bedre pasientsikkerheten i norsk helsevesen, deriblant tiltakspakke for systematiske, tverrfaglige legemiddelgjennomganger - LMG. Denne filmen er en dramatisering av en systematisk, tverrfaglig...

Stillas riving

180 views 16. april 2015

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Nordstrand terrasse 51 stillas riving