Tagget med karasek

Sammenheng mellom arbeid og helse

1.386 views 9. august 2018

Publisert 2018 Universitetslektor i ergoterapi, Vigdis Holmberg, presenterer tre modeller som viser sammenhengen mellom arbeid og helse.