Tagget med kilder

Henvisning i tekst

6.025 views 28. april 2017

Kort video om hvordan man henviser til kilder i en tekst.

Hva er en kilde?

3.135 views 1. juli 2016

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Informasjon om, og definisjon av kildebegrepet.

Hvorfor skal vi henvise til kilder?

841 views 1. juli 2016

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Informasjon om hvorfor det er viktig å henvise til kilder.

Finn kilder til oppgaveskriving

2.946 views 1. juli 2016

Informasjon om hvordan du skal finne gode kilder når du skal skrive oppgaver i høyere utdanning.

Hvordan vurdere kilder

3.049 views 1. juli 2016

Informasjon om hvordan du vurderer kilder når du skal skrive oppgaver i høyere utdanning.

Å referere til kilder

1.397 views 1. juli 2016

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Informasjon om hvordan man referer til kilder i høyere utdanning.