Hva er en kilde?

NB!


DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Informasjon om, og definisjon av kildebegrepet.