Tagget med klimajobber i jordbruket

Broen til Framtiden 2015 20/23 - Klimajobber i jordbruket

426 views 8. august 2016

Ann Merete Furuberget, leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag snakker om klimajobber i jordbruket.