Tagget med klimajobber i jordbruket

Broen til Framtiden 2015 20/23 - Klimajobber i jordbruket

492 views 8. august 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Ann Merete Furuberget, leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag snakker om klimajobber i jordbruket.