Tagget med mobbing

SAMSVAR: Hvordan motvirke mobbing i skolen

625 views 8. januar 2021

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Alle elever har rett til et godt psykososialt miljø. Likevel utsettes mange elever for mobbing og krenkelser på skolen, eller opplever å være i et dårlig skolemiljø. I dette Samsvar-seminaret er skolemiljø tema og vi spør: - Hva skal til for å forhindre mobbing i skolen? 1 - Ordstyrer: Ingvild Straume fra...

Å være med

586 views 9. mars 2017

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. En film om bedring av læringsmiljø ved bruk av kunst som metode.

Å være med

694 views 2. mars 2017

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. En film om bedring av læringsmiljø ved bruk av kunst som metode.