Å være med

En film om bedring av læringsmiljø ved bruk av kunst som metode.