Tagget med oslomet

Studiested, beliggenhet og studietilbud

46 views 18. februar 2021

Oversikt over bachelor, master og phd-program, skolens beliggenhet og mer.

Åpen dag: Simen presenterer OsloMet

473 views 17. februar 2021

Simen Blankenborg Berge presenterer bachelor-utdanninger på OsloMet. Filmen er ment til åpen dag og universitetsturneen.

Åpen dag forsidefilm

449 views 12. februar 2021

Dronebilder med grafikk og studiepresentasjoner

Sommer på OsloMet

234 views 24. november 2020

Internasjonal student, Andrew forteller om livet som student på OsloMet og hvordan han opplever den norske sommeren.

Velkomsthilsen til nyansatte

280 views 13. mai 2020

Curt Rice ønsker nye ansatte ved OsloMet velkommen fra hjemmekontoret.

Habilitet ved ansettelser

234 views 8. april 2020

Videoen tar opp spørsmål om habilitet ved ansettelser, og beskriver OsloMet sine retningslinjer rundt temaet.

Det funker faktisk å jobbe sammen

594 views 23. mars 2020

Samtale med helsefag studenter som deler av sine erfaringer og refleksjoner etter praksis med tverrprofesjonelt samarbeid. Filmen er et samarbeid mellom OsloMet og Sunnaas sykehus HF. Filmen inngår i en digital kurspakke for studenter, lærere og veiledere om tverrprofesjonelt samarbeid, utviklet av lærere fra tre ulike utdanninger ved fakultet...

Visjon, salgord og verdier

432 views 19. mars 2020

Videoen illustrerer OsloMets visjon, slagord og verdier.

OsloMet - en oversikt

279 views 3. mars 2020

Videoen er laget for å gi nyansatte et raskt overblikk på organisasjonen OsloMet.

OsloMet - an overview

135 views 3. mars 2020

The video gives you a quick overview of the organisation chart of OsloMet

Lunsjpåfyll: Kunstbokas tilnærming til kunstnerisk forskning

290 views 15. november 2019

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Boklansering og debatt om betydningen av kunstnerisk utviklingsarbeid på OsloMet. Samtale mellom Ingeborg Stana og kunsthistoriker Jørgen Bakke fra UiB, etterfulgt av en debatt om betydningen av kunstnerisk utviklingsarbeid på OsloMet. Deltakere fra OsloMet: Arild Berg (førsteamanuensis i produktdesign) og...

Økonomi og virksomhetsstyring: Årshjul og styringsprosesser gjennom året

337 views 17. september 2019

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Mål - plan – gjennomføring – rapportering. Ved Idun Thorvaldsen, seksjonssjef for økonomi- og virksomhetsstyring.