Tagget med rehabilitering

Jan Grue om sin bok "Jeg lever et liv som ligner deres"

672 views 12. oktober 2018

Jan Grue i samtale med Per Koren Solvang med Jan Grues nye bok som utgangspunkt.

Hva er egentlig rehabilitering...

644 views 31. mai 2018

Rehabilitering betyr ulike ting for ulike mennesker og i ulike sammenhenger. Denne digitale fortellingen beskriver hvordan ulike måter å forstå rehabilitering i politisk kontekst får konsekvenser for hvordan samfunnet innretter seg og organiserer tjenester rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelser. Den bruker Samhandlingsreformen som...