Tverrfaglig møte

Filmen viser et tenkt møte mellom ulike fagpersoner ang. en pasient.