Tagget med reseptar

Legemiddelgjennomgang

631 views 3. juni 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender" har utviklet mange tiltakspakker for å bedre pasientsikkerheten i norsk helsevesen, deriblant tiltakspakke for systematiske, tverrfaglige legemiddelgjennomganger - LMG. Denne filmen er en dramatisering av en systematisk, tverrfaglig...

Reseptarutdanningen 50 år

418 views 4. juni 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.