Tagget med sivilingeniør

Marianne

819 views 2. mars 2021

Marianne tar en master i Energi og miljø i bygg - siviliingeniør og reflekterer rundt viktigheten av mastergrad.