Tagget med startpakka

Få oversikt

2.229 views 8. mars 2017

Student Caroline Strømlid snakker om hvordan det går an å få oversikt over studiet man skal ta.

Matteintroduksjon

841 views 8. mars 2017

Student Marius Andersen snakker om hvordan man kan rustes bedre for å lære matematikk.

Finn kilder til oppgaveskriving

3.197 views 1. juli 2016

Informasjon om hvordan du skal finne gode kilder når du skal skrive oppgaver i høyere utdanning.

Hvordan vurdere kilder

3.201 views 1. juli 2016

Informasjon om hvordan du vurderer kilder når du skal skrive oppgaver i høyere utdanning.

Hva er plagiat?

4.337 views 1. juli 2016

Informasjon om plagiat, hva som defineres som plagiat, og konsekvenser hvis man blir tatt for plagiat.

Oppgaveskriving: Hva er en god introduksjon

2.673 views 10. april 2015

Video 1 av 4.

Oppgaveskriving: Forskningsmetoden

2.305 views 10. april 2015

Video 2 av 4.

Oppgaveskriving: Resultatene

1.823 views 10. april 2015

Video 3 av 4.

Oppgaveskriving: Diskusjonsdelen

1.786 views 10. april 2015

Video 4 av 4.

Hva er forskning - 2 av 2

1.929 views 10. april 2015

Hva er forskning - 1 av 2

2.592 views 10. april 2015